Việc kiểm định chất lượng đào tạo tại Anh

30

Th11

Việc kiểm định chất lượng đào tạo tại Anh

AT_admin | 30 Tháng Mười Một, 2020

Việc kiểm định chất lượng đào tại tại Anh

Tại Anh quốc, chính phủ không qui định chất lượng của các chương trình giáo dục cung cấp bởi các trường Cao Đẳng và Đại học. Thay vào đó, điểm đánh giá chất lượng của 1 trường Đại học, Cao Đẳng hay trường phổ thông sẽ cho bạn biết được tổ chức đó đã đạt được tiêu chuẩn tối thiểu về chất lượng của các chương trình học thuật của nó.

Trách nhiệm đầu tiên của các tiêu chuẩn học thuật và chất lượng không áp dụng cho các trường Đại học và Cao đẳng tư. Mỗi trường này có qui trình bảo đảm chất lượng nội bộ của họ.

Các tổ chức đánh giá chất lượng được chính phủ Anh ủy quyền để đặt ra các tiêu chuẩn này  và đánh giá xem chương trình của các trường có đạt được tiêu chuẩn này không. Nếu đạt được, các trường đại học, cao đẳng hay trường phổ thông nêu trên sẽ được tổ chức này công nhận là “đã được kiểm định”.

QAA là cơ quan Bảo đảm chất lượng giáo dục sau Đại học với nhiệm vụ là bảo đảm các tiêu chuẩn và củng cố chất lượng của giáo dục  sau Đai học của Anh quốc. Cơ quan này bảo vệ quyền lợi của công chúng bằng cách kiểm tra xem các trường Đại học và Cao đẳng có duy trì các tiêu chuẩn học vụ và chất lượng hay không.

QAA cung cấp dịch vụ tư vấn, hướng dẫn và hổ trợ để giúp các trường Đại học, Cao đẳng và các tổ chức khác của Anh cung cấp các trải nghiệm về giáo dục sau đại học tốt nhất cho sinh viên.

Để được như vậy, QAA tiến hành các cuộc đánh giá và kiểm tra i bằng cách đến các trường Đại học, Cao đẳng và báo cáo mức độ các trường này thực hiện trách nhiệm của họ. Họ tiến hành các khỏa sát này và công bố báo cáo kết quả chi tiết. Những báo cáo này đề cao các mặt tốt và đưa ra đề nghị, yêu cầu để giúp cải tiến chất lượng của các mặt còn hạn chế.

QAA hướng đến:

  • Nắm bắt nhu cầu sinh viên và được sinh viên đánh giá cao.
  • Bảo đảm chất lượng trong môi trường Anh quốc không ngừng phát triển và trong bối cảnh quốc tế.
  • Góp phần củng cố nền giáo dục sau Đại học của Anh quốc.
  • Hoàn thiện kiến thức công chúng về tiêu chuẩn và chất lượng giáo dục sau Đại học.

Việc chọn một trường phổ thông, Cao đẳng, và Đại học đã được kiểm định bởi một tổ chức kiểm định uy tín là việc rất quan trọng. Khi học ở các trường đã được kiểm định, sinh viên có thể yên tâm rằng bằng cấp khi ra trường của họ sẽ được chấp nhận bởi các trường đại học và cao đẳng khác (nếu bạn có nhu cầu muốn học liên thông), và bởi các nhà tuyển dụng.

Toàn bộ các trường đại học hàng đầu tại Anh, trong đó có trường Đại học Northampton, đều phải trải qua việc đánh giá kiểm định chất lượng hàng năm của QAA

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *