09

Th9

SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN ĐH NORTHAMPTON THUYẾT TRÌNH VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

admin | 9 Tháng Chín, 2022

Chiến lược kinh doanh (Business strategy) là một trong những môn học quan trọng của chương trình đào tạo chuyên ngành về Quản trị Kinh doanh cũng như nhiều chuyên ngành về kinh tế khác. Đây cũng là một trong những công việc chính yếu của các nhà lãnh đạo, quản trị tương lai trong việc điều hành doanh nghiệp, tổ chức trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.

Môn học Chiến lược kinh doanh này khi được giảng dạy tại trường đại học luôn tạo được nhiều hứng thú và thử thách cho các bạn sinh viên vì đòi hỏi nhiều kiến thức tổng hợp, hiểu biết đa dạng về môi trường xã hội cũng như sự năng động, nhạy bén và sáng tạo. Việc truyền giảng và tiếp thu kiến thức cũng được thể hiện qua nhiều hình thức phong phú, linh hoạt khác nhau.

Sáng ngày 31/08/2022 vừa qua, các bạn sinh viên chương trình Cử nhân Quốc tế Đại học Northampton đã có buổi thuyết trình với chuyên đề: Chiến lược kinh doanh thích ứng với ảnh hưởng của đại dịch covid-19. Nhiều nội dung căn bản, quan trọng của việc nghiên cứu, phân tích, xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh được đề cập trong phần thuyết trình này.

Phần thuyết trình về mô hình 5 áp lực cạnh tranh (The Porter’s Five Forces Model of Competition) để phân tích đánh giá tiềm năng của thị trường nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp

Phân tích đánh giá các yếu tố vĩ mô môi trường bên ngoài có ảnh hưởng, tác động đến chiến lược kinh doanh của tổ chức (Analysing the company macro environment)

Ứng dụng theo mô hình nghiên cứu PESTLE analysis để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, sự tương thích với môi trường kinh doanh, cơ hội và định hướng cho các hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn gắn liền với thực tiễn, các bạn sinh viên Northampton Vietnam còn được trau dồi các kỹ năng: làm việc nhóm, thuyết trình, tư duy phản biện. Điều này sẽ giúp các bạn sinh viên tự tin hơn cũng như đáp ứng được nhu cầu cao của nhà tuyển dụng sau khi tốt nghiệp với lợi thế tiếng Anh vượt trội.

Xem thêm