Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

307A Nguyễn Trọng Tuyến, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 (0) 28 6261 0411
Fax: +84 (0) 28 6261 0412
Email: info@northampton.edu.vn
Website: www.northampton.edu.vn

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CHÚNG TÔI

*Phần thông tin bắt buộc