Khoa Đào tạo Quốc tế

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

53-55 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 9 6261 0411
Email: info@northampton.edu.vn
Website: www.northampton.edu.vn

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CHÚNG TÔI

*Phần thông tin bắt buộc