Chương trình Cử nhân Quốc tế Đại học Northampton tại Việt Nam tương ứng với các đợt nhập học tại Anh quốc, gồm 4 học kỳ mỗi năm, sinh viên tại Việt Nam đủ điều kiện xét tuyển có thể lựa chọn 1 trong 4 đợt để nhập học. Dưới đây là thông tin các đợt nhập học của năm 2021 – 2022:

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

HẠN CHÓT HOÀN TẤT HỒ SƠ

NGÀY KHAI GIẢNG

Khóa học mùa Xuân

25.12.2020

11.01.2021

Khóa học mùa Hạ

30.03.2021

08.04.2021

Khóa học mùa Thu

30.06.2021

12.07.2021

Khóa học mùa Đông

25.09.2021

11.10.2021

Tuỳ theo số lượng hồ sơ sinh viên xét tuyển và nhập học, Nhà trường có thể điều chỉnh ngày kết thúc nhận hồ sơ sớm hoặc trễ hơn so với lịch công bố vào đầu các đợt nhập học.