HỌC PHÍ ĐẠI HỌC NORTHAMPTON TẠI VIỆT NAM ÁP DỤNG TỪ NĂM 2019

Giai đoạn

Tổng học kỳ

Tổng học phí

(ước tính)

Năm 1
Anh Ngữ Học thuật
4 50,000,000 VND
Năm 2&3
Chương trình Cao đẳng
8 112,000,000 VND
Năm 4
Chương trình Cử nhân
3 136,000,000 VND

* Học phí giai đoạn Anh ngữ Học thuật:

  1. Không phải tất cả sinh viên đều phải học chương trình Tiếng Anh.

Thời gian sinh viên cần học chương trình Tiếng Anh học thuật sẽ được xác định dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào .

  1. Các trường hợp được miễn
  • Sinh viên quốc tịch nước ngoài (Quốc gia sử dụng ngôn ngữ tiếng anh)
  • Sinh viên đạt kết quả bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào.
  • Sinh viên có điểm IELTS từ 6.0 (không có điểm thành phần nào dưới 5.5).

* Học phí giai đoạn chuyên ngành:

  • Sinh viên có thể lựa chọn đóng học phí theo từng học kỳ hoặc học phí trọn năm
  • Đối với sinh viên chuyển tiếp sẽ đóng học phí theo lộ trình học sau khi được miễn giảm. 

PHỤ PHÍ:

  • Đồng phục: miễn phí
  • Bảo hiểm: sinh viên đóng theo quy định của Luật pháp Việt Nam.

Phí xét tuyển: 500,000 VND

(Lưu ý: sinh viên đã hoàn tất thủ tục nhập học trước 31.01.2018 vẫn được áp dụng mức học phí cũ cho đến khi tốt nghiệp)