Sau khi hoàn tất Chương trình Cao đẳng Quốc tế TMC Academy, sinh viên tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo Cử nhân Đại học Northampton, Anh Quốc.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Quản trị Kinh doanh

Quản trị Marketing

Logistics &
Tài chính Thương mại

Quản lý
Nhà hàng  Khách sạn

Quản lý Chiến lược

Quảng cáo

Quản lý Chiến lược

Quản lý các Sự kiện lớn

Truyền thông trong Kinh doanh

Truyền thông trong Kinh doanh

Truyền thông trong Kinh doanh

Đề án Tư vấn Chuyên nghiệp 

Quản lý Chiến lược nguồn Nhân lực          

Marketing Kỹ thuật số

Quản lý và vận hành Chuỗi cung ứng

Quản trị Chất lượng Dịch vụ Khách sạn

Kế toán & Tài chính cho cấp Quản lý

Marketing Toàn cầu

Tài chính Thương mại Quốc tế

Đổi mới Sáng tạo trong Quản lý Khách sạn        

Nguyên tắc Quản trị Marketing

Nguyên tắc Quản trị Marketing

Các giải pháp về Logistics

Quản lý các Điểm đến Du lịch      

Đề án Kinh doanh

Đề án Kinh doanh

Đề án Kinh doanh

Đề án Nghiên cứu

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Trong năm này, sinh viên sẽ được tiếp cận với nhiều tình huống thực tế trong kinh doanh và các hoạt động kinh tế, nhận thức sâu sắc về các hình thức thương mại, môi trường kinh doanh và có thể đáp ứng các yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Ngoài kiến thức chuyên ngành, chương trình còn giúp sinh viên phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, vận dụng kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa, tài chính của mình để đưa ra những chiến lược phát triển kinh doanh toàn cầu.

Chương trình cũng giúp đem đến cho sinh viên những hiểu biết thiết yếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điều hành hoạt động, mạng lưới kinh doanh và việc ứng dụng kiến thức đã học trong công việc. Các khóa thực tập tại các công ty và tổ chức giúp sinh viên gặt hái được những kinh nghiệm thực tiễn làm nền tảng cho thành công trong tương lai.

GIÁ TRỊ CÔNG NHẬN

Hoàn thành năm học thứ tư này, sinh viên được nhận văn Bằng tốt nghiệp Cử nhân Đại học do trường Đại Học Northampton, Anh quốc cấp.

Sau khi tốt nghiệp chương trình Cử nhân sinh viên có thể học tiếp bậc thạc sĩ tại trường hoặc các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada…Các tiêu chuẩn chuyển tiếp cụ thể sẽ do trường đại học được chọn quy định.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc cho các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, cũng như làm việc cho các công ty, tập đoàn kinh tế – công nghiệp – giải trí Việt Nam và nước ngoài ở mọi cấp độ. Với đà phát triển ngày càng mạnh của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai, nhu cầu cần có những sinh viên có kiến thức và kỹ năng kinh doanh ngày càng nhiều.

Với trình độ và kỹ năng tiêu chuẩn quốc tế được trang bị tại trường chúng tôi, sinh viên sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn về sự thăng tiến trong sự nghiệp tại các thành phố lớn của Việt Nam và nước ngoài.