Sau khi hoàn tất chương trình tiếng Anh và các môn cơ sở, sinh viên chuyển sang giai đoạn đào tạo Chương trình Cao đẳng Quốc tế TMC Academy – TMC Higher Diploma in Business.

Chương trình được  thiết kế  với mục đích cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng nền tảng quan trọng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp cho người học làm quen với môi trường làm việc, có kinh nghiệm thực tế. Đồng thời, chương trình cung cấp những kỹ năng thiết thực cho công việc dựa trên những bài tập, dự án, tình huống thực tế nhằm đảm bảo cho sự thành công của sinh viên trong môi trường kinh doanh, tài chính quốc tế, tạo nền tảng vững chắc để theo đuổi các bậc học cao hơn trong tương lai.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Cao đẳng Quốc tế TMC Academy bao gồm 12 môn học theo các chuyên ngành sau:

Quản trị Kinh doanh

Quản trị Marketing

Logistics

Nhà hàng – Khách sạn

Kinh tế học Kinh tế học Kinh tế học Các vấn đề Cơ bản

Ngành Khách sạn

Thống kê trong Kinh doanh Thống kê trong Kinh doanh Thống kê trong Kinh doanh Marketing cho ngành Khách sạn
Kế toán Đại cương Kế toán Đại cương Kế toán Đại cương Quản lý Khách sạn và Resort
Nguyên lý về Quản trị Nguyên lý về Quản trị Nguyên lý về Quản trị Công nghệ Thông tin ngành Khách sạn
Luật kinh doanh Luật kinh doanh Luật kinh doanh Các vấn đề Tài chính ngành Khách sạn
Tài chính Kinh doanh Tài chính Kinh doanh Tài chính Kinh doanh Quản lý Hoạt động Khách sạn
Quản lý thông tin và Truyền thông Quản lý thông tin và Truyền thông Quản lý thông tin và Truyền thông Các vấn đề Luật pháp ngành Khách sạn
Marketing dành cho cấp quản lý Marketing dành cho cấp quản lý Marketing dành cho cấp quản lý Quản lý Sự kiện
Chiến lược Kinh doanh Chiến lược Kinh doanh Chiến lược Kinh doanh Quản lý Truyền thông ngành Khách sạn
Hành vi Tổ chức Marketing Quôc tế Quản lý Khách hàng Logisitics Quản trị Nhân sự trong ngành Khách sạn
Quản trị nhân sự Truyền thông Marketing Quản trị Chuỗi cung ứng Hoạch định và Phát triển ngành Khách sạn
Kinh doanh Quốc tế Hành vi Tiêu dùng Nguyên lý Logisitics Phương pháp nghiên cứu ngành Khách sạn

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương trình giảng dạy lấy người học làm trọng tâm và chú trọng thực hành. Sinh viên sẽ được tạo mọi điều kiện để tiếp thu bài giảng, nâng cao kỹ năng một cách hiệu quả nhất. Các phương pháp giảng dạy được chọn lọc và thiết kế kỹ lưỡng nhằm cung cấp cho sinh viên một hệ thống kiến thức bài bản về kinh doanh và quản lý. Ngoài việc học tập trên lớp, sinh viên có thể tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, các chương trình giao lưu với bạn bè quốc tế.

Với hình thức kiểm tra đánh giá Assignment-based, sinh viên được yêu cầu hoàn tất đầy đủ các bài tập, thực hiện các đề án cho từng môn học và kết quả của môn học sẽ được đánh giá dựa vào chất lượng thực hiện các bài tập, đề án được giao. Điều này yêu cầu sinh viên phải cố gắng nỗ lực trong suốt cả quá trình học tập và cũng đảm bảo việc đánh giá chính xác khả năng của sinh viên chứ  không chỉ dựa vào kết quả của một kỳ kiểm tra.

GIÁ TRỊ CÔNG NHẬN

Hoàn tất Chương trình Cao đẳng Quốc tế TMC Academy, Sinh viên có thể:

  • hiểu biết đầy đủ về phương diện lý thuyết và thực hành, những quy luật cũng như cơ cấu hoạt động của nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế nói chung
  • hoàn thiện các kỹ năng và kiến thức cần thiết đáp ứng tốt các yêu cầu của môi trường công việc
  • làm việc cho các công ty sản xuất, thương mại, trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tài chính… hoặc có thể tiếp tục theo học chương trình đào tạo bậc Cử nhân của Trường Đại học Northampton (Anh Quốc) hoặc chuyển tiếp sang các bất cứ trường đại học nào của Mỹ, Anh, Úc, Canada, Singapore,…

Hoàn thành tất cả các môn học, sinh viên nhận được Bằng Cao đẳng Quốc tế – TMC Higher Diploma in Business do Học viện TMC Academy, Singapore cấp.