15

Th10

EVENT ONLINE INDUCTION DAY 13/10/2021

admin | 15 Tháng Mười, 2021

Buổi giới thiệu thông tin về Chương trình Cao đẳng Quốc tế TMC Academy (TMC Higher Diploma in Business)

Đại diện nhà trường Thầy Nguyễn Quang Hưng chia sẻ về nội dung chương trình

Buổi giới thiệu thông tin (Programme Induction) được tổ chức vào thời điểm trước khi bắt đầu kỳ học đầu tiên của Chương trình Cao đẳng Quốc tế TMC Academy.

Mục đích nhằm phổ biến đến các sinh viên những thông tin quan trọng, cần thiết liên quan đến Chương trình đào tạo, lộ trình học tập, nội dung môn học cũng như những nội quy và thủ tục quy định cơ bản của Chương trình.

Chương trình Cao đẳng Quốc tế TMC Academy là giai đoạn chuyển tiếp sau khi các sinh viên hoàn tất Chương trình Anh ngữ Học thuật với trình độ tương đương chứng chỉ IELTS 6.0. Theo lộ trình đào tạo 4 năm, sau khi hoàn tất Chương trình Chương trình Cao đẳng Quốc tế TMC Academy, sinh viên sẽ tiếp tục hoàn thành năm cuối: Chương trình Cử nhân Quốc tế Đại học Northampton (Anh Quốc) ngay tại Việt Nam hoặc chuyển tiếp sang du học tại Anh, Singapore, …

Xem thêm về Cao đẳng Quốc tế TMC Academy https://northampton.edu.vn/hoc-vien-tmc-academy-singapore/  

Buổi giới thiệu thông tin có bao gồm, đề cập đến nhiều nội dung thiết thực và hữu ích liên quan đến việc học và thi cử để đạt được kết quả tốt trong suốt quá trình học.

Trong suôt hơn 10 năm hoạt động kể từ năm 2006, các buổi giới thiệu về chương trình học tập đến các tân sinh viên luôn được tổ chức tại trường, nơi diễn ra các cuộc thảo luận sôi nổi giữa đại diện nhà trường và các bạn tân sinh viên về lộ trình và các nội quy, quy định học. Tuy nhiên, năm 2021 tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, lần đầu tiên và cũng mong đây là lần cuối cùng nhà trường và các bạn tân cử nhân phải tổ chức một buổi “Online” cho sự kiện này.

Mong được gặp các bạn tân sinh viên khóa 2021-2022 trong một tương lai gần, và chắc chắn là sẽ nhanh thôi.

Hồi ức ngày Induction Day các năm

Xem thêm