01

Th6

ĐẠI HỌC NORTHAMPTON – TOP 25 THẾ GIỚI VỀ GIẢI QUYẾT BẤT BÌNH ĐẲNG

admin | 1 Tháng Sáu, 2022

Trường Đại học Northampton được vinh dự xếp hạng trong top 25 các trường đại học toàn thế giới về các chính sách và giải quyết sự bất bình đẳng

Giải thưởng được trao tặng bởi Tổ chức Xếp hạng Đại học uy tín, Time Higher Education Impact Rankings, cho những nỗ lực cống hiến của Trường trong năm 2022 trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu sự bất bình đẳng.

Việc đánh giá xếp hạng các trường đại học dựa trên các tiêu chí về mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc liên quan đến giảm thiểu bất bình đẳng xã hội, chống phân biệt đối xử, và tạo cơ hội cho các cộng đồng thiểu số.

Theo kết quả bình chọn này, Trường Đại học Northampton được xếp hạng ở vị trí 24, (tăng lên 3 bậc so với năm ngoài 2021) trong tổng số 796 trường đại học được bình chọn trên toàn thế giới, và đứng thứ 11 tại Anh Quốc.

Giáo sư Richard Hazenberg phát biểu: “Đại học Northampton rất vui sướng và hãnh diện với thành tích trong Bảng xếp hạng Time Higher Education, nằm trong top 200 các trường đại học toàn cầu”.

Xem thông tin chi tiết về bảng xếp hạng trên website Times Higher Education tại đây.

Xem thêm