24

Th2

CHUYÊN GIA ĐẠI HỌC NORTHAMPTON THAM GIA HỘI ĐỒNG NGHIÊN CỨU CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (QAA)

admin | 24 Tháng Hai, 2022

Cơ quan Quản lý Chất lượng Giáo dục Đại học, Anh Quốc (QAA) vừa chính thức bổ nhiệm Giáo sư Marco Gundermann, chuyên gia hàng đầu ngành Kinh tế & Quan hệ Quốc tế của Khoa Kinh tế -Luật thuộc Trường Đại học Northampton vào vị trí thành viên Hội đồng nghiên cứu các chuẩn mực về đào tạo ngành Kinh tế.

Giáo sư Marco Gundermann sẽ, cùng các thành viên khác của Hội đồng này, xây dựng nên các tiêu chuẩn học thuật và nội dung căn bản cho các chương trình đào tạo về Kinh tế bậc Cử nhân và Sau đại học cho toàn bộ hệ thống các trường đại học Anh Quốc. Hội đồng cũng đưa ra những hướng dẫn tổng quát về đề cương môn học cũng như chuẩn đầu ra cho các sinh viên tốt nghiệp.

“Tôi rất vui sướng, hãnh diện được tham gia vào Hội đồng này, cùng với các chuyên gia và đồng nghiệp khác xây dựng nên các tiêu chuẩn chất lượng đào tạo nhằm mục đích hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học cũng như trang bị đầy đủ nhất cho sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng gia nhập thị trường lao động.”, chia sẻ của Giáo sư Marco Gundermann.

Tiến sỹ Ailsa Crum, Giám đốc Đảm bảo Chất lượng và Tiêu chuẩn của Cơ quan Quản lý Chất lượng Giáo dục Đại học, Anh Quốc (QAA) cho biết: Sự tận tâm và gắn kết của các thành viên trong Hội đồng đã góp phần tạo nên những giá trị quan trọng và thiết yếu về chuẩn mực đào tạo. Chúng tôi rất cảm kích về sự nhiệt tình và những nỗ lực hết mình của các thành viên, đồng thời sẽ phối hợp sát sao, hiệu quả với họ trong kế hoạch nghiên cứu các chuẩn mực về đào tạo năm nay. “

Xem thêm