CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

06

Th5

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

admin | 6 Tháng Năm, 2021

Mục tiêu và tôn chỉ của các phương pháp giảng dạy hiện đại là luôn “lấy người học làm trọng tâm” để đảm bảo hiệu quả tiếp thu cao nhất về kỹ năng, và kiến thức, đồng thời phát huy tối đa việc hoàn thiện phát triển bản thân cho mỗi cá nhân riêng biệt. Điều này được thực hiện thông qua sự phối hợp một loạt các kỹ thuật, phương pháp giảng dạy tiến bộ như:

  • Phương pháp lấy người học làm trọng tâm (student-centered approach): Khi đó người giảng viên (lecturer) từ vị trí trung tâm, truyền giảng kiến thức trở thành người hướng dẫn (facilitator) tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa cho sinh viên để tiếp thu bài giảng, nâng cao kỹ năng một cách hiệu quả nhất. Sinh viên khi đó đóng vai trò chủ động hơn, tương tác sâu rộng và hiệu quả hơn trong cả quá trình tìm hiểu và tiếp thu kiến thức. Giảng viên ngoài việc dẫn dắt còn đóng vai trò nhận xét, đánh giá và phản hồi tích cực giúp người học củng cố và đào sâu hơn kiến thức tiếp thu được.
  • Kiến thực được truyền đạt không chỉ bằng các bài giảng truyền thống (lecturing) mà còn thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng (thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập tình huống, đề án nghiên cứu, khảo sát, …) và được minh họa với nhiều hình thức khác nhau như visual aids, video clips, e-book, … nhờ vào sự phát triển và ứng dụng sâu rộng của công nghệ và truyền thông đa phương tiện.

  • Phương pháp cá biệt hóa (differentiation): bằng việc điều chỉnh nội dung, nhịp độ, mức độ quan tâm hỗ trợ, nhận xét đánh giá khác nhau cho nhiều đối tượng khác nhau về trình độ nhận thức và khả năng tiếp thu. Cách tiếp cận sâu sát, tận tình và phù hợp này đảm bảo mọi người học đều có được sự hoàn thiện và phát triển phù hợp nhất với từng cá thể bản thân.
  • Phương pháp Học tập theo Dự án (Project-based learning) là phần thực hành hướng dẫn sinh viên tiếp thu kiến thức và kỹ năng thông qua việc xây dựng và triển khai một dự án cụ thể để giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Cách thức này giúp phát triển khả năng tư duy, bao quát, lĩnh hội kiến thức và việc vận dụng trong thực tế để giải quyết một vấn đề cụ thể.
  • Phương pháp Hợp tác trong học tập (Cooperative learning) là việc thông qua các hoạt động làm việc nhóm (teamwork) để kết hợp các cá nhân sinh viên có những kỹ năng và tố chất khác nhau cùng chia sẻ, đóng góp chung sức giải quyết một vấn đề tập thể. Điều này không chỉ giúp ích tiếp thu kiến thức tốt và còn tạo cơ hội phát triển những kỹ năng thiết yếu một cách hiệu quả nhất.
  • Phương pháp Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) là việc sinh viên sẽ tiếp cận với các nội dung kiến thức ngay tại nhà thông qua việc truyền giảng bằng truyền thông đa phương tiện. Thời gian trên lớp được sử dụng cho những tương tác, trao đổi để mở rộng và đào sâu kiến thức.

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *